zondag 13 november 2011

Bleker ziet de natuur als vijand en komt met een anti-natuurwetLange tijd was de mens een zwak en kwetsbaar wezen, dat moest vluchten voor gevaarlijke roofdieren en beschutting moest zoeken tegen kou en regen. Het heeft een paar honderdduizend jaar geduurd, maar op een zeker moment waren we zover. De mens hoefde niet langer te schuilen voor de natuur, de mens kon de natuur overwinnen.

Op andere werelddelen was was men wat sneller, maar in West-Europa kun je stellen dat het, voor onze soort, de laatste 500 jaar wel snor heeft gezeten. Ondanks onderlinge oorlogen is ons aantal gestaag toegenomen. Er zijn vanuit de natuur geen serieuze bedreigingen meer voor de westerse mens, behalve de mens zelf.

Toch zijn er mensen die in de natuur een vijand zijn blijven zien. Lieden met meer verstand zagen in de jaren '60 en '70 al dat het eerder omgekeerd is. De mens was hard bezig de natuur te vernietigen. In Nederland was dat bijna helemaal gelukt.

Gelukkig hadden die verstandige mensen veel invloed en richtten ze natuurbeschermings-organisaties op. En dat heeft geholpen. De natuur is er nu in ons land een stuk beter aan toe dan 50 jaar geleden.

Het is geen algeheel succesverhaal. Met de weidevogels, bijvoorbeeld, gaat het, vermoedelijk door de steeds intensievere landbouw, nog steeds niet goed. Maar, om een ander voorbeeld te noemen, de roofvogelstand is, door het verbod op middelen als DDT, beter dan hij in decennia is geweest.

Zo zou ik nog bladzijden door kunnen schrijven over allerlei geslaagde natuurbeschermings-projecten. Er zou ook helemaal geen reden zijn om de alarmbel te luiden. Als Henk Bleker er niet was geweest.

O, wat kan ik me kwaad maken over die man. Kunnen we Henk Bleker niet naar een ver land sturen, in plaats van Mauro, die sympathieke Angolese jongen ? Het nettoresultaat zou hetzelfde zijn, één persoon minder, maar ons land zou er een stuk beter van worden.

Waarom ben ik zo boos op Bleker ? Omdat Bleker is blijven steken in de prehistorie. Misschien heeft zijn Christelijke opvoeding er iets mee te maken ? De mens als heer der schepping, het rentmeester-idee ?

Hoe dan ook. Door een ongelukkig toeval, sommige mensen zullen het een democratisch proces noemen, is Henk, met zijn voorwereldlijke visie, terecht gekomen op het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie. Daar mag hij zich ook bezig houden met de natuur.

Aangestoken door het idee dat er nu eenmaal bezuinigd moet worden, draaide Bleker allerlei natuur-subsidies terug zette de uitvoering van projecten stil. Dat is op zich geen ramp, de natuur redt zich ook best als we ons er wat minder actief mee bemoeien.

Maar dat ging onze staatssecretaris met holbewoner-instincten nog niet ver genoeg. Hij komt nu met een 'natuurwet', die je eigenlijk beter een 'anti-natuurwet' kunt noemen. In de visie van Bleker moet de natuur ondergeschikt gemaakt worden aan de economie, de landbouw moet de vrije hand krijgen en beschermingsmaatregelen moeten daarom worden beperkt tot het uiterste minimum.

Eerder heeft Bleker al geroepen dat boeren wat hem betreft de milieuregels mogen overtreden, als dat beter is voor hun bedrijf. Met deze wet zet hij de deur wagenwijd open voor elk ander bedrijf dat in onze natuurgebieden iets van plan mocht zijn. Wegen aanleggen, bedrijventerreinen... Ach wat, die rotnatuur, wat heb je er ook aan als het daar maar ongebruikt ligt ?

Daarbij vindt Henk dat er wel wat meer gejaagd kan worden en wil hij, naast de wilde eend, houtduif, fazant, konijn en haas, ook de grauwe gans, kolgans, smient, damhert, edelhert, ree en wild zwijn vogelvrij verklaren. Natuur moet je af knallen, niet waar ?

Begrijperlijkerwijs is er veel protest tegen Blekers plannen. Er is een internet-petitie die ondertekend kan worden, er is een mogelijkheid om bij de overheid je mening te geven. Dat laatste kan tot en met 18 november. Het wetsvoorstel wordt in het voorjaar van 2012 behandeld.

Daarnaast is Natuurmonumenten een internet-enquête gestart, waarvan de uitslagen aan Bleker zullen worden aangeboden. Als de natuur je aan het hart gaat, probeer Bleker dan wat moderne inzichten bij te brengen ! Uiteindelijk kan de natuur best zonder mensen, maar kunnen mensen niet zonder natuur...

De zoektermen Henk Bleker en Natuurwet leveren bij Google ruim 10.000 resultaten op. Ik geef er een paar:

Het wetsvoorstel uitgelegd op rijksoverheid.nl 

De reactie van Vogelbescherming Nederland 

Een opmerkelijke mening van een groep die zich Groen Rechts noemt: Nieuwe natuurwet van Bleker is een flater 

Een inventarisatie van reacties op Blekers plannen op de website van Das en Boom 


De Strip: Dit deel van het Stripmannen-vervolgverhaal is weer gemaakt door de Stripman zelf. Elke overeenkomst met staatssecretaris Henk Bleker berust op toeval... Klink hier voor deel een van deze episode.


Wordt vervolgd. 

Bezoek ook de website van  de Geheimzinnige Hulpman !


Lees ook de vorige hoofdstukken: De Wind - Snuf de Hond - Muzikale Droom - Theo en Francien - Motorfietsen en Sportwagens - De Klaveet - Hot City - Teringhond - Het is niet wat je denkt - Zork - Slapend rijk - Hoe het verder ging met Theo  - In het Theater - Túareg en de Zwarte Toren - Kussengevecht

 

10 opmerkingen:

Zelfstandig journalist Antwerpen zei

Henk Bleker is een eigenwijs manneke die men ook in Vlaanderen niet pruimt vanwege zijn gedraai rondom de Hedwigepolder.

Glaswerk zei

Het aloude liedje Jan: economie gaat voor ecologie.

Dus inderdaad, de grootste bedreiging van de mens is de mens zelf.

de Stripman zei

@zelfstandig journalist - Hij heeft zich tegenover België inderdaad van zijn onbetrouwbaarste kant laten zien...

@glaswerk - Er zijn genoeg mensen die dat inzien. Jammer genoeg is er op dit moment een achterlijke minderheid aan het bewind...

Antoinette Duijsters zei

Hij stelt zich zelf ook het liefst op als de jagende oermens.
Of als een domme boer.

de Stripman zei

@antoinette - Ja, en zo'n lomperik mag nu het natuurbeleid bepalen. Als ik in God geloofde zou ik om bijstand smeken en een welgerichte bliksemflits...;o)

Bart zei

Ja, ik kan die lompe botterik met zijn dikke schedel wel schieten.
Die bliksemflits vind ik ook best, Jan, als hij maar opzout, die zak! ;-)

de Stripman zei

@bart - Denk aan je hart, Bart ! Maar in grote lijnen ben ik het met je eens, hoor...;o)

martin zei

Vreemd dat Britse conservatieven, wel van de jacht houden, maar ook de waarde van de natuur in kunnen zien. Het geraaskal dat het in Frankrijk en België niet anders is, zou ik graag een gebied als de Ardennen of Vogezen in Nederland hebben; even dunbevolkt, even extensief gebruikt en bewegt.

de Stripman zei

@martin - Heb je mijn link naar Groen Rechts gezien ? Een club waarvan ik niet wist dat ze bestonden. Op milieugebied hebben ze wel goede ideeën.

Hou op over Ardennen in Nederland, er waren al malloten die in de polder een berg wilden opwerpen...;o)

Bart zei

Ja, ik zal mijn kalmte wel bewaren, Jan. Zo'n Bleeker is de negatieve energie helemaal niet waard, die hij oproept... :-)