zondag 8 maart 2015

Heldhaftig vogels voeren


Trouwe lezers weten dat ik graag naar de vogels kijk en dat ik, om er meer te zien te krijgen, vogelvoer op mijn balkonnetje heb hangen. Het was dan ook een beetje een schok toen we vorige week een brief ontvingen, van de gemeente, over dat balkon.

De brief begint zo: 'Via uw Vereniging van Eigenaren of uw verhuurder bent u waarschijnlijk geïnformeerd over het technisch onderzoek dat zij heeft laten uitvoeren aan uw appartementen-complex. Wij vinden het belangrijk u – wellicht ten overvloede – te informeren over deze onderzoeksresultaten en de daaropvolgende veiligheidsmaatregelen die u gevraagd bent op te volgen'

Even afgezien van het moeizame taalgebruik was hier direct wel iets op aan te merken. Jazeker, wij hadden de enorme hoogwerker gezien, met behulp waarvan twee heren de buitenkant van de flat inspecteerden. Het was ook moeilijk om ze te missen, want ze gebruikten bij hun inspectie boorhamers die ons op onze stoel deden schudden.

Maar over de onderzoeksresultaten en veiligheidsmaatregelen hadden wij van de Vereniging van Eigenaren, noch van de verhuurder, taal noch teken vernomen. De brief gaat verder met uitleg over het onderzoek waarbij '...gebreken zijn geconstateerd aan de constructie van de uitkragende balkons (…) die voor een onveilige situatie kunnen zorgen.'

Dat gaat over mijn vogelvoerbalkonnetje !

De brief waarschuwt vervolgens in vetgedrukte letters: 'Balkons aan voorzijde appartementencomplex niet betreden of belasten...'

Wat zullen we nou hebben !? Een toezichthouder en een constructeur van de gemeente hebben de boel bekeken en '...als het goed is bent u daarop verzocht om de balkons aan de voorzijde van alle vier appartementencomplexen voorlopig niet te betreden of te belasten...'.

Wij weten van niets, gemeente ! Ik stuurde dus een voorzichtig mailtje naar onze verhuurder, waarin ik mijn ongerustheid uitsprak over de brief. Daarop kreeg ik vrij snel antwoord:

'Wij hebben nog huurwoningen in alle gebouwen (...) maar hebben in ieder blok met verschillende besturen te maken van verschillende Verenging van Eigenaars (VvE). Iedere VvE en ieder bestuur gaat met deze kwestie om en zodoende zijn de bewoners in uw gebouw nog niet eerder geïnformeerd. Het was in dit geval geen optie om de huurders wel te informeren en de eigenaren niet.'

Ja, juist. Moeizaam taalgebruik schijnt erbij te horen. En omdat de VvE niet met ons communiceert doet de verhuurder dat ook maar niet. Logisch !

Over de staat van de balkons schrijven ze: 'Of de balkons daadwerkelijk onveilig zijn valt nog steeds te bezien. Er zijn een paar jaar geleden in Deventer galerijen ingestort en sindsdien maakt de overheid zich zorgen om galerijen en balkons van een gelijke uitvoering.
De balkons aan de voorzijde van de appartementen zijn niet te vergelijken met de ingestorte galerijen. Toch heeft de VvE besloten om hiernaar onderzoek te doen.
Uit dit verkennende onderzoek is gebleken dat er mogelijk iets mis kan zijn met de balkons en daarop heeft de gemeente laten weten dat de balkons niet meer betreden mogen worden. Nader onderzoek moet volgen en vervolgens zullen de bewoners nader worden geïnformeerd.'

Ik heb ze vriendelijk bedankt voor de informatie en de hoop uitgesproken dat we van toekomstige ontwikkeling wel op de hoogte zullen worden gesteld.

Jullie begrijpen dat het vogels voeren sindsdien een heel andere dimensie gekregen heeft. Zou het balkon instorten zodra ik er op stap ? Geeft dat pindakorfje, of die vetbolhouder misschien net de doorslag ? Elke keer als ik weer veilig binnen bent voelt het alsof ik een heldhaftige daad heb verricht. Ja, ik heb wat over voor de vogels, hoor...De Strip: De strip van deze week is gemaakt door Jan de Stripman. Klik hier voor deel 1  en deel 2 van deze episode...

Klik hier voor deel 1,  deel 2 - deel 3 - deel 4 - deel 5 - deel 6 en deel 7 van het vorige verhaal van de Geheimzinnige Hulpman.

Klik op de strip voor een grotere weergave. 

Kijk voor voorafgaande episodes van de Stripmannen-saga naar het Strip Jaaroverzicht van 2014 , of nog verder terug naar het Strip Jaaroverzicht van 2011  -  het Strip-overzicht van 2012 en het Strip-jaaroverzicht van 2013 

Bezoek ook onze internationale, Engelstalige, website: The Amazing Comics Men

3 opmerkingen:

Zelfstandig journalist Antwerpen zei

Misschien voortaan toch beter eerst met een stok o.i.d. polsen of het balkon het nog houdt :-).

Jan de Stripman zei

@zelfstandig journalist - Als er visite is laten we die altijd even het balkon zien...;o)

Anoniem zei

Daar ben je mooi klaar mee!
Voortaan met een reddingslijntje om je middel (vastgeknoopt aan de voordeur) het balkon op?