zondag 21 juli 2013

Wat zijn we met die privatiseringen eigenlijk opgeschoten?


In Groot-Brittannië wordt gedebatteerd over het privatiseren van de Royal Mail. Zal de postbode in de toekomst nog wel 6 keer per week langskomen ? Worden de postzegels niet te duur ? Gaan er banen verloren ?Waarom een rijksdienst verkopen die winst maakt ?

Ze zouden naar Nederland kunnen kijken. Hier zijn veel postkantoren gesloten, de postbestelling op maandag komt te vervallen en het aantal postbussen dreigt te worden gehalveerd. Het ooit zo respectabele beroep van postbode is vervallen tot een bijbaantje voor parttimers.

De pakketbezorging wordt gedaan door kleine zelfstandigen, die zo slecht betaald worden dat ze vaak nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden.
Bewoners van de buitengebieden ervaren inmiddels dat het privatiseren van de telecomdiensten ook zijn nadelen heeft.

De PTT, het ouderwetse staatsbedrijf heeft nog netjes door het hele land telefoonkabels aangelegd. De nieuwe, geprivatiseerde bedrijven zijn niet van plan om ook de dunbevolkte delen van ons land te voorzien van nieuwe, snelle kabels. Een snelle internetverbinding kan men daar dus wel vergeten.

De vraag, wat we met die privatisering eigenlijk zijn opgeschoten, lijkt dus gerechtvaardigd. Zoals gebruikelijk wijzen voorstanders erop dat, als overheidsdiensten door bedrijven uit worden gevoerd en concurrentie mogelijk wordt, de diensten efficiënter, goedkoper en klantvriendelijker zullen worden. De praktijk is echter vaak anders.

In een onlangs verschenen rapport http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/rapport-ns over de productiviteit van de spoorwegen blijkt dat de splitsing van NS en ProRail, bedoeld om het spoor beter en goedkoper te maken, niet gewerkt heeft. De onderzoekers concluderen dat de hervorming, na 18 jaar, nog geen vruchten heeft afgeworpen.

De geprivatiseerde postbank moest nog niet zo lang geleden met staatssteun overeind gehouden worden. Woningbouwcorporaties die zich op de vrije markt begaven kwamen vooral in het nieuws door mismanagement, financiële schandalen en hoge beloningen voor topfunctionarissen.

Desalniettemin blijft het privatiseren van overheidsdiensten een geliefd stokpaardje voor politici. Het werkt niet, maar we gaan er toch mee door. Ik vraag me af waar die houding toch vandaan komt. Blind geloof ?

We kunnen alleen maar hopen dat het tij weer eens keert. Misschien komen er weer partijen die inzien dat belangrijke voorzieningen misschien beter centraal, door de overheid, georganiseerd kunnen worden. Wat nu geprivatiseerd is kan ook weer genationaliseerd worden. Dat is al eerder gebeurd. De spoorwegen en telefonie zijn ooit door particuliere bedrijven opgestart...De Strip: De strip van deze week is weer gemaakt door de Stripman zelf. Klik hier voor deel 1 en deel 2 van dit verhaal.

Klik op de strip voor een grotere weergave.

Ga voor eerdere hoofdstukken naar het Strip Jaaroverzicht van 2011  -  het Strip-overzicht van 2012 en het Strip-jaaroverzicht van 2013

Bezoek ook onze internationale, Engelstalige, website: The Amazing Comics Men3 opmerkingen:

Zelfstandig journalist Antwerpen zei

Zolang Europa blijft streven naar meer privatisering, bijvoorbeeld van het spoor en de havens, blijft je wens een vrome.

Antoinette Duijsters zei

We zijn er alleen op achteruit gegaan, behalve degene op hoge posten.

Jan de Stripman zei

@zelfstandig journalist - Daar ben ik ook bang voor...

@antoinette - Daar lijkt het wel op...