zondag 9 augustus 2015

Wordt het niet tijd dat we die mensen gaan helpen ?


Een tijdje terug was ik met mijn goede vriend Gerard in Nunspeet. We bekeken er de dorpskerk en één van de laatste locomotiefhuisjes, waar ooit de eenvoudige landbouwers, dagloners en eekschillers woonden.

Daarna bezochten we de oude begraafplaats. Naast de gebruikelijke grafstenen vielen twee veldjes op, waar rijen kleine, gietijzeren graftekens stonden. Volgens het informatiebord bij de ingang ging het hier om kinderen van vluchtelingen, die in het kamp aan besmettelijke ziekten gestorven zijn.

Vluchtelingen in een kamp bij Nunspeet ? Ja, zo'n honderd jaar geleden had je die ook al. Toen woedde de 1e wereldoorlog. Ons land was neutraal. Dat betekende niet alleen dat we wapens konden verkopen, aan beide partijen, maar ook dat we vluchtelingen opnamen.

Vooral veel Belgen. Op de begraafplaats van Nunspeet staat ook een klein bakstenen monument dat daaraan herinnert. Een veel groter en behoorlijk indrukwekkend gedenkteken, staat aan de rand van Amersfoort. Een vierkante toren, met een carillon, geflankeerd door monumentale trappen en lagere torens.

Volgens Wikipedia is het het grootste monument van Nederland. Maar naar schatting vluchtten er, aan het begin van de oorlog, dan ook meer dan een miljoen Belgen naar ons land. Tussen Zeist en Soest werd een kamp uit de grond gestampt met 26 barakken. In elke barak huisden 250 vluchtelingen. In een tweede kamp, in de buurt, verbleven nog eens 6000 Belgen.

Aanvankelijk waren de omstandigheden slecht en na enige tijd brak er een opstand uit onder de kampbewoners, die zwaar bewaakt achter prikkeldraad zaten terwijl er in hun verblijven een rattenplaag heerste. Onder druk van de publieke opinie verbeterden de omstandigheden.

Dat enorme Belgenmonument bij Amersfoort is uiteindelijk door de kampbewoners gebouwd, als dank voor de opvang. 'Het werk aan het monument werd uitgevoerd door geïnterneerde Belgische soldaten, leerlingen van de werkscholen in de kampen,' schrijft Wikipedia.

Er woonden tussen de 6 en 7 miljoen Nederlanders in ons land, ten tijde van de 1e wereldoorlog. Door de oorlog waren er meer dan miljoen vluchtelingen, dat is dus 1 op 7.

Er is nu ook weer oorlog in de wereld en er zijn weer vluchtelingen. Maar ruimhartig opvang daar doen we niet meer aan. Nu worstelen we met de vraag hoe we die mensen hier weghouden.

Is dat niet een beetje kleinzielig ? Wordt het geen tijd dat we die mensen eens gaan helpen ? Onze overgrootouders konden dat wel. En die waren met veel minder en ze hadden het een stuk armer dan wij nu...De Strip: De strip van deze week is getekend door de Stripman zelf.

Klik hier voor deel 1 - deel 2 - deel 3 - deel 4 - deel 5 - deel 6 - deel 7 en deel 8 van het vorige verhaal. 

Klik hier voor deel 1 - deel 2 - deel 3 - deel 4 en deel 5 van het verhaal daar weer voor.

Klik op de strip voor een grotere weergave. 

Kijk voor voorafgaande episodes van de Stripmannen-saga naar het Strip Jaaroverzicht van 2015 en het Strip Jaaroverzicht van 2014 , of nog verder terug naar het Strip Jaaroverzicht van 2011  -  het Strip-overzicht van 2012 en het Strip-jaaroverzicht van 2013 

Bezoek ook onze internationale, Engelstalige, website: The Amazing Comics Men

4 opmerkingen:

Zelfstandig journalist Antwerpen zei

Ik weet het niet. Er wonen nu wel al 17 miljoen Nederlanders op hetzelfde kleine stukje land. Tegelijkertijd zijn er miljoenen mensen op de vlucht. Natuurlijk moeten de Europese landen een deel ervan kunnen opvangen, maar allemaal? Het wordt tijd dat we ook de achterliggende oorzaken aanpakken, maar ja: dat is politiek en dat duurt een eeuw.

Antoinette Duijsters zei

het grote probleem op deze aarde is niet het klimaat, maar dat er veel te veel mensen zijn en er nog steeds elke dag veel te veel geboren worden. Dit kunnen we niet oplossen. En wat geld betreft, ik kan maar net rondkomen en ik ben niet de enigste in in volle land.

martin zei

Dat was opvang in de regio. Niet bijdragen aan oorlogen, een rechtvaardiger economische wereldorde, beleid dat gericht is op het beëindigen van conflicten en klimaatvrandering en voldoende middelen om menswaardige opvang in de regio mogelijk te maken voor vluchtelingen die vertrekken vanwege oorlog, klimaatverandering e.d. lijkt mij zinniger dan pleiten voor een een x aantal meeer vluchtelingen in Nederland. Dat wij wel iets meer mogen doen voor de zestig miljen mensen die gedwongen huis en haard moesten verlaten (waarvan ruinm de helft als vluchteling opvang in eigen land vond), spreekt ook voor mij vanzelf, ook in de vorm van opvang hier.

Jan de Stripman zei

Je mag de 'wij' in mijn verhaal ook lezen als 'wij Europeanen'. Hekken bouwen en de ME erop af sturen is in ieder geval beschamend en mensonterend.

Een miljoen vluchtelingen was in 1914 geen probleem. Waar zeuren we dan nu over ?