zondag 13 mei 2012

De marktwerking - Even dacht ik dat het roer omgingVVD-kamerlid Charlie Aptroot, toch niet de eerste de beste, vind dat ProRail weer een overheidsdienst moet worden. Volgens hem moet het bedrijf, dat in ons land de spoorlijnen beheert, worden ondergebracht bij Rijkswaterstaat. Die dienst functioneert prima, aldus Aptroot, terwijl ProRail er, ondanks herhaalde beloften van verbetering, helemaal niets van bakt.

Ik geloofde mijn oren niet ! Als zelfs de VVD vindt dat een geprivatiseerd bedrijf weer onder overheidscontrole moet komen, dan is er echt wel wat aan de hand.

Zou men bij de liberalen in gaan zien dat marktwerking en privatisering geen wondermiddelen zijn ? Zou men eindelijk gaan begrijpen dat nutsdiensten beter niet aan de vrije markt overgelaten kunnen worden ?

Nou, het ligt iets genuanceerder. In een radio-discussie, met een kamerlid van de SP dat fel tegen de marktwerking was, zat Aptroot al weer snel op zijn oude vertrouwde stokpaardje. Okee, ProRail moest weer een staatsbedrijf worden, maar verder was marktwerking geweldig.

Er werd opgemerkt dat niet één geprivatiseerd vervoersbedrijf winst maakt. Enkele bedrijven geven zelfs toe dat ze te lage offertes uitgebracht hebben en daardoor nooit winst kunnen maken. Volgens een artikel op de site van de NOS houden Franse en Duitse belastingbetalers het Nederlandse openbaar vervoer op de been. Toch hield Aptroot staande dat de marktwerking positief uitpakte.

Ondertussen worden onze ouderen verzorgd door onervaren uitzendkrachten omdat, door de marktwerking, de gekwalificeerde krachten ontslagen zijn. Werknemers in allerlei sectoren krijgen geen vaste contracten meer, door de marktwerking. Na 3 contracten staan ze op straat.

De gezondheidszorg, die door de marktwerking goedkoper en efficiënter zou worden, wordt in werkelijkheid alleen maar duurder. Woningbouwcorporaties komen vooral in het nieuws door beleggingsschandalen en uit de bocht vliegende topmannen. Marktwerking ? Fantastisch !!

Het is jammer, maar voor Aptroot en veel van zijn politieke collega's, blijft marktwerking het middel tegen alle sociale- en economische kwalen. Terwijl het toch geen vreemde constatering is dat, door de marktwerking, diensten niet goedkoper worden en ze ook niet beter worden uitgevoerd.

Dat kan ook haast niet. Er moet immers, bovenop de kosten, winst worden gemaakt. En op personeel en uitvoering van werkzaamheden moeten dan worden bespaard. Dat werkt uiteraard ten nadele van de kwaliteit.

Maar wat zegt Aptroot ? Er moet juist méér marktwerking komen, mensen ! En als zo'n bedrijf een te lage offerte uitbrengt en daardoor in de problemen komt moeten ze dat maar zelf oplossen. Dat zou, hier volgt een echte VVD-kreet, niet ten koste van de belastingbetaler moeten gaan !

Alsof slecht uitgevoerde diensten de belastingbetaler niet raken. Alsof de ouderen en hulpbehoevenden, de zieken, de huurders en de reizigers in het openbaar vervoer, geen belastingbetalers zijn...

Zie ook: 


Problemen Syntus niet uniek – Artikel van de NOS waaruit blijkt dat vrijwel alle vervoersbedrijven met verlies draaien.
De Strip: Deze aflevering van het Stripmannen-vervolgverhaal is weer gemaakt door de Stripman zelf. Klik hier voor deel 1 en deel 2 van deze episode.Ga naar het Strip-overzicht van dit jaar voor de vorige hoofdstukken van het Stripmannen-vervolgverhaal. 

Klik op de strip voor een grotere weergave. 

Bezoek onze nieuwe internationale, Engelstalige, website: The Amazing Comics Men

Ga voor eerdere hoofdstukken naar het Strip Jaaroverzicht van 2011 9 opmerkingen:

Zelfstandig journalist Antwerpen zei

In België woedt momenteel eenzelfde discussie over de NMBS. Dat is een aantal jaren geleden in drie stukken opgeknipt en dat werkt ook voor geen meter.

petrus zei

De marktwerking in maatschappelijke dienstverlenende sectoren was en is bedoeld als bezuiniging. Politici weten anders niet hoe ze de kosten moeten beheersen. De keuzes laten ze liever aan de markt over dan dat ze leiden tot emotionele politieke debatten.

Jan de Stripman zei

@zelfstandig journalist - Het verbaast me niets...

@petrus - Die debatten moeten nu alsnog gevoerd worden, omdat marktwerking de problemen niet oplost. En wat je dan ziet is dat men weer gaat ingrijpen in de marktwerking, met alle geklooi van dien...

Antoinette Duijsters zei

Stripman, dat heb je goed onder woorden gebracht.

martin zei

Het sociaal maatschappelijk werk moet aanbesteed worden, ook al zo'n onderdeel van de markt. Zes jaar geleden was er hier in een Amsterdamse wijk nog een wijkcentrum gesubsidieerd vanuit de overheid en met veel betrokkenheid van bewoners. Toen kwam er een organisatie (is een bedrijf, Rottterdams ook nog) voor maatschappelijk werk, met betaalde krachten. De bestaande structuur werd gesloten. Aansluiting bij de buurt is er niet gekomen. Dat kost tijd en inzet en het overwinnen van wantrouwen in goed betaalde opbouwwerkers.

Nu is er weer een nieuwe organisatie en begint het verhaal weer van voor af aan. Die organisatie heeft de aanbesteding gewonnen. Er is wel een nieuwe welzijn visie, Nieuw Welzijn, waarbij professionele krachten vooral op hun handen moeten gaan zitten en de bewoners het zelf moeten doen.

Het leidt allemaal niet tot een betere situatie maar wel tot goedkoper aanbod.

Jan de Stripman zei

@martin - Goedkoper en slechter, zoals je overal ziet als diensten vermarkt worden. Dat had overigens ook gekund door stomweg te bezuinigen zonder marktwerking...

Ramirezi zei

Volgens mij is vaak het probleem dat je iets aan de markt geeft dat daar niet thuis hoort. Je maakt een monopolist aan, die in eerste instantie misschien goedkoop werkt, maar dan al snel zelf de prijzen gaat bepalen, of het kwaliteitsniveau...

Glaswerk zei

Marktwerking betekent concurrentie betekent scherpere prijzing betekent lagere lonen betekent snijden in "onnutte" voorzieningen (lees: niet winstgevend) betekent onherroepelijk verlies aan professionaliteit en dus kwaliteit.

Helaas is er op een aantal gebieden dij jij in jouw bijdrage noemt niet eens een keuze. Neem bijvoorbeeld de zorg of de postbezorging (althans, wat daar van over is).

Rob From Amersfoort zei

Ik ben het met je eens, al ben ik blij niet meer van de PTT afhankelijk te zijn voor mijn telefoon...