zondag 5 oktober 2014

Ik ben tegen


Het doet er verder niets toe, maar ik ben geen voorstander van de militaire acties tegen IS. Verder is bijna iedereen voor, dus waarom zou ik mijn mening nog geven ? Maar het verbaast me dat we zo vrolijk ten strijde trekken. Hallekidee, een paar bommen erop en klaar is Kees.

Dat lijkt me een beetje te simpel en te makkelijk. In Afghanistan heeft men geprobeerd de Taliban weg te bombarderen en dat is niet gelukt. In Irak is het regiem van Sadam Hoessein weg-gebombardeerd en nu steekt IS er de kop op.

Het wrange is dat door IS te bestrijden een ander gewelddadig regiem, dat van Assad, geholpen wordt. Assad is al een paar jaar bezig zijn eigen bevolking uit te moorden, te ontvoeren en te martelen. Maar dat was geen reden om hem te bombarderen.

Moet je dan maar niets doen ? Terwijl de extremisten moordend en verkrachtend tekeer gaan ? Nee, dat lijkt mij niet. Er zijn allerlei andere maatregelen die je kunt nemen. De boel isoleren, niemand er naartoe laten gaan, strijders die terugkomen aanhouden en berechten. De toestroom van wapens en geld afsnijden. En de vluchtelingen uit het oorlogsgebied zoveel mogelijk helpen, natuurlijk.

Nu geef je die IS-figuren precies waar ze om vragen. Geweld dat vergolden kan worden met nog meer geweld. Martelaren die gewroken moeten worden. Je ziet ook dat extremistische groeperingen, uit andere werelddelen, hun steun aan IS uitspreken en op hun beurt mensen gaan ontvoeren en vermoorden.

Je kunt overal wel gaan bombarderen. Dat doen we natuurlijk niet. Al was het maar omdat we overal zo onze belangen hebben. In een reactie zegt de Partij voor de Dieren, samen met de SP de enige die tegen de deelname van Nederland aan de acties heeft gestemd, dat het ook vreemd is dat we nu gaan samenwerken met Saoedi-Arabië. Een land waar de overheid zelf regelmatig mensen laat geselen en onthoofden. Maar ja, oliebelangen, hè...

IS is een makkelijk doelwit. Maar in plaats van er met gesloten ogen en een gestrekt been in te vliegen, zouden we ons af kunnen vragen waar dat extremisme vandaan komt. Waarom is een grote groep Moslims zo wanhopig dat ze alle schepen achter zich verbrandt en gaat moorden en verkrachten ?

In Syrië is dat wel duidelijk, daar houdt Assad al jaren huis. In Irak heeft het eerdere Westerse ingrijpen er kennelijk toe geleid dat een belangrijk bevolkingsdeel in een uitzichtloze toestand is belandt. En overal op de wereld, ook in Nederland, zijn we er niet in geslaagd om Islamitische jongeren perspectief op een gelukkig leven te bieden.

Daar zouden we iets aan moeten doen. Maar ja, dat is vermoedelijk ingewikkelder dan bommen gooien...


De Strip: De strip van deze week is gemaakt door de Stripman. Kijk hier voor deel 1 en deel 2  - deel 3 en deel 4 van dit verhaal. 

Klik op de strip voor een grotere weergave. 

Klik hier voor deel 1 - deel 2 - deel 3 - deel 4 en deel 5 van het vorige verhaal. 

Kijk voor voorafgaande episodes van de Stripmannen-saga naar het Strip Jaaroverzicht van 2014 , of nog verder terug naar het Strip Jaaroverzicht van 2011  -  het Strip-overzicht van 2012 en het Strip-jaaroverzicht van 2013 

Bezoek ook onze internationale, Engelstalige, website: The Amazing Comics Men4 opmerkingen:

Zelfstandig journalist Antwerpen zei

Ben het eens met de redenering van de PvdD, maar op mijn vraag aan Marianne Thieme wat dan te doen, blijft ze ijzig stil. Isoleren, geldkraan dichtdraaien etc. allemaal goed en wel, maar daarvoor is de wereld te open. Mensen zullen altijd manieren vinden om er naartoe te gaan of andersom: jihadi's weten het Westen altijd wel te vinden voor aanslagen. Overigens heeft Obama vanaf het begin gezegd dat het jaren kan gaan duren.

Jan de Stripman zei

In het stuk op internet staat: 'Wel kunnen we radicalisering in ons eigen land voorkomen en aanpakken. Als we werkelijk een einde willen maken aan de gruwelen moeten we de steun aan projecten in de Iraakse burgermaatschappij opschalen, de financiering van ISIS vanuit buurlanden aanpakken en de Iraakse regering onder druk zetten om de achtergestelde groepen die nu in de armen worden gedreven van ISIS te emanciperen en meer zeggenschap te geven. Een dergelijke politieke en sociaaleconomische aanpak ontbreekt nu.'
Dat is toch iets meer dan 'ijzig stil'...

martin zei

Er zijn allerlei dingen die gedaan kunnen worden, maar men kiest voor de minst vriendelijke weg. Dit gaat weer koppen kosten, eindeloos duren, de haat vergroten en wordt een a self forfilling prophecy van ene mijnheer Huntingdon. Het leidt tot meeer mensenrechten die geschonden worden.

Eemn paar dagen geleden schreef ik al op Facebook: Kijk verder dan je neus lang is. [en probeer niet zo haastig achter het nieuws aan te rennen] Dan ben je misschien ook wat minder geneigd de inzet van Nederland te steunen. Dan pleit je misschien meer voor een stop op wapenhandel naar de regio, diplomatie, humanitaire steun en een benadering die uitgaat van insluiten van groepen en landen i.p.v. uitsluiten.

Jan de Stripman zei

Zo is het, Martin !