zondag 1 juni 2014

Eemdijk is mooi, maar hoe lang nog ?


Gisteren zijn we nog eens naar Eemdijk gereden. Het dorpje ligt, de naam zegt het al, heel schilderachtig, op en tegen de dijk langs de Eem aan. Die dijk kronkelt, is hier en daar begroeid met bomen en bevolkt door schapen. In de weilanden en kleine meertjes, waaien, wielen en gaten, ontstaan na dijkdoorbraken in een ver verleden, wemelt het van de vogels.

We zagen grutto's, tureluurs, kieviten, scholeksters, ganzen, eenden, zwanen en nog veel meer. Zelfs een ooievaar kwam over vliegen. Tussen de huizen van het dorp vlogen mussen, spreeuwen en zwaluwen. Het leek een paradijs op aarde.

Er stonden, zo links en rechts, wel wat huizen te koop. Gevolg van de crisis ? Of is er een andere bedreiging voor dit idyllische dorpje ? Ja, die blijkt er te zijn. Rijkswaterstaat heeft bedacht dat er hier een ingrijpende dijkverzwaring nodig is. De bomen worden gekapt en de inwoners zullen eerdaags bulldozers door hun tuintjes zien rijden.

Nodig voor de veiligheid zegt de minister, maar een aantal bewoners ziet er de noodzaak niet van in. “In alle jaren dat ik hier woon, heb ik de rivier de Eem één keer 30 centimeter zien stijgen”, zegt er een, in een reportage van de NOS

Voor sommigen is de dijkverzwaring misschien de aanleiding om te verhuizen, maar elders wordt gewezen op de opwarming van de Aarde, waardoor de zeespiegel zal gaan stijgen. De watersnoodramp wordt ook aangehaald, als schrikbeeld. Dat willen we toch nooit meer ?

De knappe koppen van Rijkswaterstaat zullen vast wel een scenario hebben bedacht waardoor het land rondom de Eem onder water kan komen te staan, maar een risicogebied zou ik het toch niet durven noemen. De Eem staat niet in directe verbinding met zee, dus van getijdenwerking is geen sprake.

De kans dat enorme hoeveelheden smeltwater, of zelfs regenwater, voor overstromingen gaan zorgen is ook niet zo groot. De Eem krijgt zijn water uit een aantal beken die ontspringen op de Veluwe, daar zijn al heel lang geen gletsjers meer gesignaleerd. En waar elders in het land nog wel eens problemen ontstaan, na langdurige perioden met regen, is er in het Eemland eigenlijk nooit iets aan de hand.

Maar, ja, het besluit is genomen. Als de laatste, tegenstribbelende bewoners akkoord zijn gegaan met de schadeloosstelling, of onteigend zijn, zal in september van dit jaar het werk van start gaan. Dus als je nog wil zien hoe mooi het er is moet je opschieten. Daarna kon het wel eens een paar decennia duren voor Eemdijk weer een beetje toonbaar is...

Zie ook deze reportage van RTV-Bunschoten


En, o ja... als chronisch zieke ben ik aangewezen op bankjes vlakbij parkeerplaatsen. Het is jammer dat andere mensen die plaatsen gebruiken om hun afval te dumpen. Toch... ook tussen de sinaasappelschillen, lege blikjes en sigarettenpeuken, was het er mooi ! Kijk maar naar mijn filmpje van de vogels aan het Eemmeer 


De Strip: De strip van deze week is gemaakt door de Geheimzinnige Hulpman. Klik hier voor deel 1 en deel 2  van dit verhaal. 


Klik op de strip voor een grotere weergave. 

Kijk hier voor deel 1 - deel 2 - deel 3 en deel 4 van het vorige verhaal.  

Kijk voor voorafgaande episodes van de Stripmannen-saga naar het Strip Jaaroverzicht van 2014 , of nog verder terug naar het Strip Jaaroverzicht van 2011  -  het Strip-overzicht van 2012 en het Strip-jaaroverzicht van 2013 

Bezoek ook onze internationale, Engelstalige, website: The Amazing Comics Men3 opmerkingen:

Zelfstandig journalist Antwerpen zei

Tja, de knappe koppen van Rijkswaterstaat zullen er wel statistiek op hebben toegepast zeker. Kans op overstromingen eens in de zoveel jaar ..

Jan de Stripman zei

@zelfstandig journalist - Als ik het goed begrijp gaat het om een kans van eens in de 1250 jaar. En dan moet het eerst 8 dagen achtereen uit de ene richting stormen en vervolgens 5 dagen uit de andere.
Helemaal onmogelijk zal dat vast niet zijn, maar zoveel zekerheid willen inbouwen lijkt me toch wat overdreven...

martin zei

Overstromingen die eens in de 10.000 jaar kunnen voorkomen moeten worden uitgesloten. Zo vijf werkwoorden achter elkaar en weer voldoende werk voor de mensen van waterstaat. Je ziet die activiteiten door het hele land.